Privacy

Vision Active B.V.

Dijklaan 84

2861 EH

Bergambacht

t.a.v. Ing. R.Broere

 

 

Mobiel: 0655786345

E-mail: info@visionactive.nl

Automatiseringsdiensten met Visie

Privacy

Bij Vision Active B.V. zien we het beschermen van persoonsgegevens als een zeer belangrijk onderdeel van onze bedrijfsvoering en dienstverlening.

Het beschermen van deze gegevens ligt aan de basis van onze betrouwbaarheid als leverancier en partner.

Met persoonsgegevens bedoelen we in dit geval: alle informatie over een geīdentificeerde en/of identificeerbare natuurlijke persoon.

 

Onze privacybeloften

Onze privacybeloften zijn te vangen in de volgende vuistregels:

Doelbepaling en doelbinding: Vision Active B.V. gebruikt alleen persoonsgegevens voor uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden.

Grondslag: Vision Active B.V. baseert de verwerking van persoonsgegevens op een van de wettelijke grondslagen.

Dataminimalisatie: Vision Active B.V. zorgt bij de verwerking van persoonsgegevens dat de hoeveelheid gegevens beperkt blijft.

Transparantie: Vision Active B.V. legt aan betrokkenen, zoals klanten, prospects, medewerkers, sollicitanten, gedetacheerden en leveranciers, transparant verantwoording af over het gebruik van hun persoonsgegevens.

Veiligheid: Vision Active B.V. neemt privacy serieus. Bij iedere keuze die wij maken, nemen wij maatregelen om de privacy zo goed mogelijk te beschermen.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Wij doen ons uiterste best om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. Ook doen wij alles om deze gegevens te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik of onrechtmatige verwerking. Daarbij gebruiken wij passende technische en organisatorische maatregelen.

Denk bijvoorbeeld aan de laatste innovaties op het gebied van security. Als Vision Active B.V. je persoonsgegevens met derden moet delen om haar taken uit te voeren, sluiten wij hiervoor zo nodig verwerkersovereenkomsten af.

 

Inbreuk op de beveiliging

Is er ondanks al onze inspanningen sprake van een inbreuk op de beoogde beveiliging? Dan handelen we dit incident af volgens de hiervoor opgestelde interne procedure. Uiteraard doen wij er in dat geval alles aan om de gevolgen van de inbreuk zo beperkt mogelijk te houden.

Vormt de inbreuk een privacyrisico, dan melden wij dit bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als het wenselijk is - en in ieder geval wanneer de wet dit vereist – informeren wij ook de betrokkenen over de inbreuk.

 

Wat zijn je rechten?

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je onderstaande rechten als het gaat om het gebruik van je persoonsgegevens:

 

Inzage

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die Vision Active B.V. van je verwerkt in te zien.

 

Rectificatie en aanvulling

Je hebt het recht om persoonsgegevens die Vision Active B.V. van je verwerkt te laten wijzigen.

 

Vergetelheid

Je hebt het recht om je persoonsgegevens door Vision Active B.V. te laten verwijderen.

 

Dataportabiliteit

Je hebt het recht om persoonsgegevens over te laten dragen van Vision Active B.V. naar een andere partij.

 

Beperking van de verwerking

Je hebt het recht om minder gegevens te laten verwerken door Vision Active B.V.

 

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Je hebt het recht op een menselijke blik bij besluiten die Vision Active B.V. neemt (in tegenstelling tot geautomatiseerde besluitvorming).

 

Bezwaar

Je hebt het recht bij Vision Active B.V. bezwaar te maken tegen een gegevensverwerking.

 

Hoe oefen je deze rechten uit?

 

Vision Active B.V. neemt privacy en de bescherming van jouw persoonsgegevens heel serieus. Daarom hebben wij een privacy-officer aangesteld, die al je vragen over de privacyrechten behandelt. Je kunt contact opnemen met de privacy-officer van Vision Active B.V. via info@visionactive.nl.

 

Het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit

Vision Active B.V. gaat zo transparant en zorgvuldig mogelijk met je gegevens om. Als je toch een klacht hebt over het verwerken van je gegevens, dan verzoeken wij je eerst contact op te nemen met onze privacy-officer. Dit kan door een bericht te sturen naar info@visionactive.nl. Wij doen vervolgens ons uiterste best om de klacht op te lossen. Mocht je het onverhoopt niet eens zijn met de genomen maatregel, dan kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Voor de medewerkers van Vision Active B.V. is de toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerkt in het personeelsbeleid.

 

Updates van onze privacyverklaring

 

Deze versie van de privacyverklaring dateert van 1 maart 2020. Vision Active B.V. werkt de verklaring continu bij, zodat je altijd de actuele versie kunt inzien.

 

Contact

Heb je vragen over deze privacyverklaring? Neem dan contact op via info@visionactive.nl.